Σύστημα ΑΘΜΟΝΟΝ

Πως Λειτουργεί το Άθμονον

Κατάταξη Μαθητών. Οι μαθητές κατατάσσονται σε τμήματα (με μέγιστο αριθμό μαθητών 5) με βάση: Το διαγνωστικό ολιγόλεπτο διαγώνισμα του φροντιστηρίου μας. Τους βαθμούς του σχολείου. Τους στόχους του μαθητή. Την προσωπική συνέντευξη με τη διεύθυνση.

Σημειώσεις. Χρόνος εξοικονομείται από την διαδραστική μορφή των σημειώσεων - βιβλίων τα οποία περιέχουν την ακριβή "εικόνα του πίνακα" ώστε να μην χάνεται χρόνος για την αντιγραφή της θεωρίας και των εφαρμογών στο τετράδιο.

Διαγωνίσματα. Διεξάγονται τριάντα (30) - σαράντα (40) σε κάθε περίοδο, με συνθήκες προσομοίωσης πραγματικών εξετάσεων.

Παρακολούθηση προόδου. Συχνές ενημερώσεις επίδοσης (τακτικές, έκτακτες και on-line), αυστηρή τήρηση του παρουσιολογίου, προσωπικές συνεντεύξεις των μαθητών με την διέυθυνση και ειδικούς συνεργάτες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ψυχολογική υποστήριξη.

Απώλεια μαθήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας του μαθητή να προσέλθει στο μάθημα (ασθένεια ή άλλο κώλυμα), η γραμματεία τον ενημερώνει για την ύλη που διδάχθηκε και την εργασία του επόμενου μαθήματος, παρέχονται δε φωτοτυπημένες οι σημειώσεις του μαθήματος που χάθηκε.

Υποχρεώσεις των μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να είναι συνεπείς στις εβδομαδιαίες εργασίες και τη μελέτη τους. Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική. Πρέπει να τηρείται το ωράριο διδασκαλίας. Είναι προφανής η ανάγκη για σοβαρή παρουσία κατά την διάρκεια του μαθήματος, η σωστή συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου, ο σεβασμός στο χώρο καθώς και η ευπρεπής εμφάνιση. Σε περιπτώσεις προκλητικής αδιαφορίας για τα μαθήματα ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, το φροντιστήριο πιθανώς να συστήσει στους γονείς την διακοπή της φοίτησης.

Ψηφιακή πλατφόρμα. Παρέχονται με τρόπο απλό και εύχρηστο και με την χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης τα εξής: Διαγωνίσματα, Προγράμματα και χρονοδιαγράμματα, Επίδοση των μαθητών, Στοιχεία μαθητή - απουσίες, On-line επικοινωνία, Εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

 organogramma

Θα μας βρειτε:

Κτίριο Γραμματείας: Παλαιολόγου 3, Μαρούσι, Ισόγειο

  • Τηλέφωνο: 210 61 23 900
Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram:  Facebook RSS
Αρχική ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ