Γυμνάσιο

•Τα τελευταία χρόνια κρίθηκε απαραίτητο να προσφέρουμε υποστήριξη στους μαθητές του Γυμνασίου στα βασικά μαθήματα. Θεωρούμε ότι αυτό ενισχύει την απόδοσή τους στο σχολείο, αλλά κυρίως ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους βοηθάει να αναπτύξουν μια κουλτούρα μελέτης, συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να επιβαρύνουμε το πρόγραμμά τους με πολλές ώρες εργασίας, αλλά κυρίως στοχεύοντας στην καλύτερη οργάνωση του διαβάσματος και την κατανόηση των εννοιών, αποφεύγοντας την στείρα απομνημόνευση. • Τα τμήματα έχουν μέγιστο αριθμό 5 μαθητές. Έτσι η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας. • Τα μαθήματα που υποστηρίζουμε είναι Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα, αν το κρίνετε σκόπιμο. • Για κάθε μάθημα παρέχονται (χωρίς χρέωση) σημειώσεις από τους διδάσκοντες καθηγητές. • Προβλέπεται η διεξαγωγή σύντομων τεστ ή και διαγωνίσματος σε συνεννόηση με τους μαθητές, ώστε να αξιολογείται σωστά η εμπέδωση του μαθήματος, αλλά και για την εκπαίδευση στην τεχνική του διαγωνίσματος. • Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και με άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές.
Τα τελευταία χρόνια κρίθηκε απαραίτητο να προσφέρουμε υποστήριξη στους μαθητές του Γυμνασίου στα βασικά μαθήματα. Θεωρούμε ότι αυτό ενισχύει την απόδοσή τους στο σχολείο, αλλά κυρίως ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους βοηθάει να αναπτύξουν μια κουλτούρα μελέτης, συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς να επιβαρύνουμε το πρόγραμμά τους με πολλές ώρες εργασίας, αλλά κυρίως στοχεύοντας στην καλύτερη οργάνωση του διαβάσματος και την κατανόηση των εννοιών, αποφεύγοντας την στείρα απομνημόνευση.
 
Τα τμήματα έχουν μέγιστο αριθμό 5 μαθητές. Έτσι η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.
 
Τα μαθήματα που υποστηρίζουμε είναι Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα, αν το κρίνετε σκόπιμο.
 
Για κάθε μάθημα παρέχονται (χωρίς χρέωση) σημειώσεις από τους διδάσκοντες καθηγητές.
 
Προβλέπεται η διεξαγωγή σύντομων τεστ ή και διαγωνίσματος σε συνεννόηση με τους μαθητές, ώστε να αξιολογείται σωστά η εμπέδωση του μαθήματος, αλλά και για την εκπαίδευση στην τεχνική του διαγωνίσματος.
 
Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και με άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές.