Φιλοσοφία

Ολιγομελή Τμήματα

Τα ολιγομελή τμήματα στοχεύουν στην προσωπική επαφή με τον μαθητή. Έτσι, κάθε στιγμή παρακολουθούμε πόσο καλά έχει αφομοιώσει το μάθημα και η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα.

Παράδοση Μαθήματος

Η παράδοση του μαθήματος δεν είναι στείρα και μηχανιστική. Είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή, στο επίπεδό του και κυριώς, εστιασμένη στις απορίες του.

Ψυχολογία  

Μας ενδιαφέρει η ψυχολογία του μαθητή. Δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και πολύ περισσότερο στις εξετάσεις μαζί με τον χειρότερο εχθρό του, το άγχος.Ο μαθητής δεν είναι “πελάτης”, είναι ένα παιδί με τον χαρακτήρα του και τις ευαισθησίες του.Ενθαρρύνεται ν’ αποκτήσει συγκεκριμένους στόχους και να εστιάσει την προσοχή του σε αυτούς.Επιδίωξη μας είναι να εξαχθεί από τον καθένα το καλύτερο που έχει να δώσει στην διαδικασία των εξετάσεων.

Κατανόηση 

Η κατανόηση σε βάθος είναι ο βασικός μας στόχος. Θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό όπλο, σε αντίθεση με έναν απρόσωπο, τεράστιο όγκο ασκήσεων ως εργασία-αγγαρεία για το σπίτι.Δεν θεωρούμε τίποτα προφανές αν δεν βεβαιωθούμε ότι όλοι το κατάλαβαν. Ενθαρρύνουμε ακόμα και την απορία που δεν εκφράζεται από συστολή ή ανασφάλεια.

Ολιγομελή τμήματα
Τα ολιγομελή τμήματα στοχεύουν στην προσωπική επαφή με τον μαθητή.

Έτσι, κάθε στιγμή παρακολουθούμε πόσο καλά έχει αφομοιώσει το μάθημα και η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα.

Παράδοση Μαθήματος
Η παράδοση του μαθήματος δεν είναι στείρα και μηχανιστική.

Είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή, στο επίπεδο του και κυρίως, εστιασμένη στις απορίες του.

Ψυχολογία
Μας ενδιαφέρει η ψυχολογία του μαθητή. Δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και πολύ περισσότερο στις εξετάσεις μαζί με τον χειρότερο εχθρό του, το άγχος.

Ο μαθητής δεν είναι "πελάτης", είναι ένα παιδί με τον χαρακτήρα του και τις ευαισθησίες του.

Ενθαρρύνεται ν' αποκτήσει συγκεκριμένους στόχους και να εστιάσει την προσοχή του σε αυτούς.

Επιδίωξη μας είναι να εξαχθεί από τον καθένα το καλύτερο που έχει να δώσει στην διαδικασία των εξετάσεων.

Κατανόηση
Η κατανόηση σε βάθος είναι ο βασικός μας στόχος.

Θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό όπλο, σε αντίθεση με έναν απρόσωπο, τεράστιο όγκο ασκήσεων ως εργασία-αγγαρεία για το σπίτι.

Δεν θεωρούμε τίποτα προφανές αν δεν βεβαιωθούμε ότι όλοι το κατάλαβαν.

Ενθαρρύνουμε ακόμα και την απορία που δεν εκφράζεται από συστολή ή ανασφάλεια.

Previous
Next
Ολιγομελή τμήματα
Τα ολιγομελή τμήματα στοχεύουν στην προσωπική επαφή με τον μαθητή.

Έτσι, κάθε στιγμή παρακολουθούμε πόσο καλά έχει αφομοιώσει το μάθημα και η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα.

Παράδοση Μαθήματος
Η παράδοση του μαθήματος δεν είναι στείρα και μηχανιστική.

Είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή, στο επίπεδο του και κυρίως, εστιασμένη στις απορίες του.

Ψυχολογία
Μας ενδιαφέρει η ψυχολογία του μαθητή. Δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και πολύ περισσότερο στις εξετάσεις μαζί με τον χειρότερο εχθρό του, το άγχος.

Ο μαθητής δεν είναι "πελάτης", είναι ένα παιδί με τον χαρακτήρα του και τις ευαισθησίες του.

Ενθαρρύνεται ν' αποκτήσει συγκεκριμένους στόχους και να εστιάσει την προσοχή του σε αυτούς.

Επιδίωξη μας είναι να εξαχθεί από τον καθένα το καλύτερο που έχει να δώσει στην διαδικασία των εξετάσεων.

Κατανόηση
Η κατανόηση σε βάθος είναι ο βασικός μας στόχος.

Θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό όπλο, σε αντίθεση με έναν απρόσωπο, τεράστιο όγκο ασκήσεων ως εργασία-αγγαρεία για το σπίτι.

Δεν θεωρούμε τίποτα προφανές αν δεν βεβαιωθούμε ότι όλοι το κατάλαβαν.

Ενθαρρύνουμε ακόμα και την απορία που δεν εκφράζεται από συστολή ή ανασφάλεια.

Previous
Next