Α' Λυκείου

Η Α λυκείου είναι μια σχολική χρονιά ιδιαίτερης βαρύτητας. Βοηθάμε τους μαθητές μας να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν αλλάξει βαθμίδα εκπαίδευσης και ότι απαιτείται πλέον οργάνωση της μελέτης και εντατικοποίηση. Επίσης τους ενθαρρύνουμε να ενταχθούν στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις του φροντιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα επιμένουμε στην κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών, αλλά και στην ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του σχολείου και  της τράπεζας θεμάτων.

Τα τμήματα έχουν μέγιστο αριθμό 5-6 μαθητές. `Ετσι η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.

Τα τμήματα διαρθρώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια. Γι’ αυτό τον λόγο διεξάγονται διαγνωστικά τεστ για τους νέους μαθητές. Αν κριθεί αναγκαίο γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις στη σύνθεση των τμημάτων.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και ωραρίου.

Για κάθε μάθημα παρέχονται (χωρίς χρέωση) βιβλία και πλήρεις σημειώσεις.

Προβλέπεται η διεξαγωγή πέντε διαγωνισμάτων ανά έτος σε κάθε μάθημα (χωρίς χρέωση). Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.

Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

•Η Α λυκείου είναι μια σχολική χρονιά ιδιαίτερης βαρύτητας. Βοηθάμε τους μαθητές μας να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν αλλάξει βαθμίδα εκπαίδευσης και ότι απαιτείται πλέον οργάνωση της μελέτης και εντατικοποίηση. Επίσης τους ενθαρρύνουμε να ενταχθούν στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις του φροντιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα επιμένουμε στην κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών, αλλά και στην ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του σχολείου και  της τράπεζας θεμάτων.

•Τα τμήματα έχουν μέγιστο αριθμό 5-6 μαθητές. `Ετσι η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.

• Τα τμήματα διαρθρώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια. Γι’ αυτό τον λόγο διεξάγονται διαγνωστικά τεστ. Αν κριθεί αναγκαίο γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις στη σύνθεση των τμημάτων.

• Δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και ωραρίου.

• Για κάθε μάθημα παρέχονται (χωρίς χρέωση) βιβλία και πλήρεις σημειώσεις.

• Προβλέπεται η διεξαγωγή πέντε διαγωνισμάτων ανά έτος σε κάθε μάθημα (χωρίς χρέωση). Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.

• Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

• Παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού