Γ' Λυκείου

•Στην πιο σημαντική στιγμή της σχολικής τους σταδιοδρομίας οι μαθητές μας πλαισιώνονται με τους πιο έμπειρους καθηγητές και το σύστημα προετοιμασίας που εφαρμόζουμε με επιτυχία πάνω από δέκα χρόνια. Η μελέτη γινεται απολύτως συστηματική, ο όγκος δουλειάς είναι απαιτητικός αλλά όχι εξαντλητικός, ενώ υποστηρίζουμε το πρόγραμμα διαβάσματος και την διαχείριση του άγχους με εξειδικευμένους συνεργάτες.

•Στην συνταγή της επιτυχίας προστίθεται πληθώρα διαγωνισμάτων, πολλές επαναλήψεις και εξατομικευμένη διδασκαλία, ή και υποστήριξη της μελέτης όπου κριθεί αναγκαίο.Με αγάπη συνοδεύουμε τα παιδιά μας μέχρι την τελική δοκιμασία και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία !

• Τα τμήματα έχουν μέγιστο αριθμό 5-6 μαθητές. `Ετσι η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.

• Τα τμήματα διαρθρώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια. Γι’ αυτό τον λόγο διεξάγονται διαγνωστικά τεστ για τους νέους μαθητές. Αν κριθεί αναγκαίο γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις στη σύνθεση των τμημάτων.

• Δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και ωραρίου.

• Για κάθε μάθημα παρέχονται (χωρίς χρέωση) βιβλία και πλήρεις σημειώσεις.

• Προβλέπεται η διεξαγωγή πέντε διαγωνισμάτων ανά έτος σε κάθε μάθημα (χωρίς χρέωση). Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.

• Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

• Παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

Στην πιο σημαντική στιγμή της σχολικής τους σταδιοδρομίας οι μαθητές μας πλαισιώνονται με τους πιο έμπειρους καθηγητές και το σύστημα προετοιμασίας που εφαρμόζουμε με επιτυχία πάνω από δέκα χρόνια. Η μελέτη γινεται απολύτως συστηματική, ο όγκος δουλειάς είναι απαιτητικός αλλά όχι εξαντλητικός, ενώ υποστηρίζουμε το πρόγραμμα διαβάσματος και την διαχείριση του άγχους με εξειδικευμένους συνεργάτες.
 
Στην συνταγή της επιτυχίας προστίθεται πληθώρα διαγωνισμάτων, πολλές επαναλήψεις και εξατομικευμένη διδασκαλία, ή και υποστήριξη της μελέτης όπου κριθεί αναγκαίο.Με αγάπη συνοδεύουμε τα παιδιά μας μέχρι την τελική δοκιμασία και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία !
 
Τα τμήματα έχουν μέγιστο αριθμό 5-6 μαθητές. `Ετσι η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.
 
Τα τμήματα διαρθρώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια. Γι’ αυτό τον λόγο διεξάγονται διαγνωστικά τεστ για τους νέους μαθητές. Αν κριθεί αναγκαίο γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις στη σύνθεση των τμημάτων.
 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και ωραρίου.
 
Για κάθε μάθημα παρέχονται (χωρίς χρέωση) βιβλία και πλήρεις σημειώσεις.
 
Προβλέπεται η διεξαγωγή πέντε διαγωνισμάτων ανά έτος σε κάθε μάθημα (χωρίς χρέωση). Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.
 
Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 
Παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.